Låt din kör inspireras!

Sångfabriken erbjuder workshops och kördagar för körer som vill ha inspiration, ny repertoar, mer träning i sångteknik eller bara få träna att sjunga under ett nytt ledarskap.

Körworkshop
Under några timmar får ni lära er mer om sångteknik och röstens många möjligheter, utforska och träna sceniskt uttryck eller lära er nya sånger. Vi skräddarsyr workshopen utifrån era önskemål och behov.

Körhelg
Nedan följer några olika moment som vi skulle kunna arbeta kring. Vi skräddarsyr helgen efter era önskemål och behov.

  • Sångteknik (grundläggande och/eller mer avancerad)
  • Sceniskt uttryck och samspel
  • Kören och varje stämma som en levande organism
  • Instudering av ny repertoar
  • Gemensamt lyssnande
  • Finslipa och arbeta med redan intränad repertoar med fokus på sångteknik och samsjungning
  • Möjlighet för körsångarna att ta enskilda sånglektioner

Kontakta oss för offert och bokning.